JONIŠKIO MIŠKŲ URĖDIJA

Joniškio miškų urėdijos administracija

Beržininkų k., Joniškio r.
Urėdijos g.1, LT84193.,
Tel.: (8 ~ 4) 26 52032,
faks. (8 ~ 4) 26 55371 
info@jonmu.lt

Naujienos
  Naujienų prenumerata
  Mažmeninės malkų kainos
  Kalėdinių eglučių pardavimo kainos
Struktūra ir kontaktai
  Urėdijos struktūros schema
  Vadovas
  Darbo laikas
  Kontaktai
  Žemėlapis
  Ieškantiems darbo
  Planuojami susitikimai įstaigoje ir jų informacija
Teisinė informacija
  Teisės aktai
  LR Aplinkos ministro įsakymai
  Generalinio miškų urėdo įsakymai
Veikla
  Veiklos sritys
  Miško atkūrimas ir miško įveisimas
  Prekyba apvaliaja mediena
  Viešieji pirkimai
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Darbuotojai ir vidutinis mėnesinis uždarbis
  Atranka į laisvas darbuotojų pareigas
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Medžioklė (Jagd/Hunting)
  PM plotų medžioklė
  ELEKTRONINĖ MEDŽIOKLĖS REGISTRACIJOS FORMA
Privačių miškų savininkams
  Teisės aktai
  Medienos gabenimo tvarka
Nuorodos
Medelynas
  DEKORATYVINIŲ SODMENŲ PARDAVIMO KAINOS
  MIŠKO SODMENŲ PARDAVIMO KAINOS
Apie mus
  Istorinė apžvalga
  Bendrieji duomenys
  Gamtos turtai
  Jaunųjų miško bičiulių sambūris
Viešieji prekių aukcionai
Klausimai
Aktualios nuorodos
Miškų tvarkymo sertifikavimas
Miškotvarka
Girininkijos
  Beržėnų girininkija
  Mikaičių girininkija
  Joniškio girininkija
  Satkūnų girininkija
  Skaistgirio girininkija
  Žagarės girininkija
  Medienos ruošos, prekybos ir techninis padalinys
Lankytinos vietos
  Turizmas
  Žagarės regioninis parkas
  Rekreaciniai objektai
Informacijos rodyklė
Orų prognozė
MIŠKŲ GAISRINGUMAS
Miško kelių taisymo planai
Vaizdo galerija
  Girių horizontai
Kaip vertinate teikiamų paslaugų kokybę
Bendrieji duomenys

Valstybės įmonė Joniškio miškų urėdija (toliau tekste įmonė) Juridinių asmenų registre įregistruota  1991 m. kovo 28d.                        
Registracijos numeris  047895.  Įmonės kodas 157671799.
Buveinė  Urėdijos 1,  Beržininkų k.,  Joniškio r. 
Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Generalinė miškų urėdija (www.gmu.lt) prie Aplinkos ministerijos (www.am.lt). Juridinių asmenų registras, kodas 193257730, buveinė A.Juozapavičiaus 9, 09311, Vilnius.

Miškų urėdijos  veiklos apibūdinimas

Miškų urėdija prižiūri ir rūpinasi - 19,4 tūkst.ha valstybinės reikšmės miškais (17,6 tūkst.ha- Joniškio rajone ir  1,8 tūkst.ha – Šiaulių rajone). 
 
Šiandiena urėdijos valstybės reikšmės miškai priskirti 6 girininkijoms: Beržėnų, Joniškio, Mikaičių, Satkūnų, Skaistgirio ir Žagarės. Vidutinis girininkijos valstybinės reikšmės miškų plotas – 3200 ha. Girininkijos padalintos į eiguvas, kurių urėdijoje yra 20. Vidutinis eiguvos plotas – 1130 ha. 

Urėdijos administruojamuose miškuose didžiausią medynų dalį sudaro lapuočių medynai- 56% (beržynai -26,8 %, juodalksnynai- 5,5 %, uosynai-12,4%, baltalksnynai -6,3 %, ąžuolynai -0,5 %, drebulynai -4,4 %).Urėdijoje spygliuočių medynai sudaro-44 % (eglynai -38,5 %, pušynai -5,5%) ir kiti medynai–0,1%.

Urėdijai planingai ir racionaliai ūkininkaujant, pagerėjo medynų rūšinė sudėtis, jų našumas, padaugėjo brandžių medynų. Vidutinis medynų amžius – 49 metai. Urėdijos teritorijos miškingumas Joniškio rajone - 18,3%. Didžiausi miškai –Tyrelio, Žagarės, Didmiškio – Jurdaičių, Girkančių, Satkūnų.

Urėdijos miškai pagal ūkininkavimo režimą ir funkcinę paskirtį skirstomi į grupes: 1. I grupė - rezervatiniai miškai (nėra); II grupė - specialios paskirties miškai (12 %); III grupė - apsauginiai miškai (13% ); IV grupė - ūkiniai miškai ( 75 %), kuriuose 
 brandi mediena nukertama   ir  parduodama, o už ją gautos lėšos
 
 panaudojamos miškams atkurti, saugoti nuo gaisrų ir ligų, pritaikyti miškus žmonių poilsiui, miško keliams tiesti ir  kitiems  darbams.

2007 metais VĮ Joniškio miškų urėdijoje baigta vykdyti vidinė miškotvarka. Urėdijos vidinės miškotvarkos projektas patvirtintas LR Aplinkos ministro įsalymu 2008 m. spalio 13d. Nr. D 1 - 529 (www.am.lt -" Aplinkos ministro įsalymai - 2008").

2008 metais urėdijoje pradėti Valstybinės reikšmės miškų teisinis registravimas.
2010 metais baigti vykdyti valstybinės reikšmės miškų kadastriniai matavimai.
2011 metais valstybės vardu Nekilnojamo turto registre įregistruota  6,7 tūkst. ha valstybinės reikšmės miškų.
2011 metais atlikti kadastriniai matavimai ir įregistruota Nekilnojamo turto registre  213 ha žemės sklypų, perduodamų miškų urėdijai valstybinės reikšmės miškams įveisti. 

     
Informacija atnaujinta: 2017-05-02 12:21:46
© Joniškio miškų urėdija.
Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.