VĮ Valstybinių miškų urėdija

Joniškio regioninis padalinys
     
 

 EMPS - Elektroninė medienos pardavimo sistema - BALTPOOL 
    
 

Spausdinti puslapio vidurį

 
 
   
VĮ Valstybinių miškų urėdija
Joniškio regioninis padalinys
Urėdijos g.1, LT84193
Beržininkų k., Joniškio r. 
Juridinių asmenų registre
kodas: 132340880
tel. +370 426 52032
faks.+370 426 55371
el.p. joniskis@vivmu.lt   
  

 56.222762, 23.649182 (WGS) 
    
     EMPS - Elektroninė medienos pardavimo sistema - BALTPOOL
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
Iš viso apsilankė: 1745888
Šiandien apsilankė: 1089
Dabar naršo: 44
 
Miško priešgaisrinė apsauga. Gaisringumas

VĮ Joniškio miškų urėdija , įgyvendindama  Valstybinę miškų priešgaistrinės apsaugos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 91 (žin., 2002, Nr.28-1004) ;www.am.lt ; ir vadovaudamasi  Generalinės miškų urėdijos  prie Aplinkos ministerijos (www.gmu.lt ) nuostatų, patvirtintų Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2007 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-364 (Žin.,2007,Nr.75-2993), 8.7 punktu ir siekdama užtikrinti miško apsaugą nuo gaisrų, organizuoja priešgaisrinių priemonių įgyvendinimą ir palaikymą miškuose, nepaisant  jų  nuosavybės formos - valstybiniuose ir privačiuose miškuose.

Informacija apie priešgaisrinę urėdijos miško apsaugą 
 


 Eil. Nr.


 Darbų ar rodiklių pavadinimas


 Mato vnt.

Darbų ar rodiklių vertė
 

Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis

Praėjusių finansinių metų laikotarpis

2.

Miško priešgaisrinė apsauga
 

tūkst. EUR


 1,2
 


 2,40

2.1.

iš jos:

priešgaisrinių juostų įrengimas ir atnaujinimas
 

km

-

8,5

2.2.

miško gaisrų skaičius
 

vnt.

0

0

2.3.

miško gaisrų plotas
 

ha

0

0

2.4.

vidutinis vieno miško gaisro plotas
 

ha

0

0


Miškų urėdijos administruojami miškai  54 proc. yra mažo degamumo, vidutinio degamumo – 27 proc. didelio degamumo- 19 proc.
  
2014/ 2015 metais VĮ Joniškio miškų  urėdijos administruojamuose  valstybiniuose  ir  privačiuose  miškuose  gaisrų  nebuvo.
M i š k o    g a i s r a i
 

DĖL   MIŠKO   PRIEŠGAISRINĖS   APSAUGOS -  bendrasis  pagalbos telefonas - 112

Duomenis apie kilusius miško gaisrus VĮ Joniškio  miškų  urėdija  teikia Generalinei miškų urėdijai visą gaisrams kilti palankų laikotarpį pagal kompiuterinę miško gaisrų apskaitos programą elektroniniu paštu:  apsauga@gmu.lt arba telefonu (85)273 39 88 .  Miškų  gaisringumo   klasės  bei  gaisringumo  žemėlapiai  skelbiami  kasdien  Generalinės  miškų  urėdijos  ( www.gmu.lt - Informacija - Miško gaisrai)  ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos internetinėse svetainėse bei per Lietuvos radijo  I-ją programą po žinių laidos visą gaisrams kilti palankų laikotarpį. 

Esame dėkingi miško lankytojams už pranešimus apie pastebėtus miško gaisrus.  Primename telefonus:

                          01 ; 
                        112 (pagalbos telefonas);
                        101 (Omnitel);
                        011 (Bitė GSM, Tele 2);

                                                                                                         

VĮ JONIŠKIO  MIŠKŲ  URĖDIJOJE  kilus  miško  gaisrui skambinti  8 426  51286  arba  1 1 2   (pagalbos telefonas) 

Palankiu laikotarpiu kilti gaisrams yra budima pagal iš anksto sudarytus budėjimo grafikus. Miškų urėdo įsakymu sudarytos priešgaisrinės komandos.  VĮ Joniškio miškų urėdijos telefonai, prie kurių bus budima . gaisrams kilti palankiu laikotarpiu, sąrašas:


 8-426  52032
 
8-698-47585 8-426 53792 8-698-27805 8-426 55139 8-616-31721 8-426 51286 8-686-16669 8-426 51286 8-686-16669

 8-426  2345
 
  8-426  2346   8-426  2350   8-426 2341   8-426 2341 8-626-55039


    

Informacija atnaujinta: 2016-05-05 12:00:05
VĮ Valstybinių miškų urėdija
Joniškio regioninis padalinys