JONIŠKIO MIŠKŲ URĖDIJA

Naujienos
  Naujienų prenumerata
  Mažmeninės malkų kainos
Struktūra ir kontaktai
  Urėdijos struktūros schema
  Vadovas
  Darbo laikas
  Kontaktai
  Žemėlapis
  Ieškantiems darbo
  Planuojami susitikimai įstaigoje ir jų informacija
Teisinė informacija
  Teisės aktai
  LR Aplinkos ministro įsakymai
  Generalinio miškų urėdo įsakymai
Veikla
  Veiklos sritys
  Miško atkūrimas ir miško įveisimas
  Prekyba apvaliaja mediena
  Viešieji pirkimai
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Darbuotojai ir vidutinis mėnesinis uždarbis
  Atranka į laisvas darbuotojų pareigas
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Medžioklė (Jagd/Hunting)
  PM plotų medžioklė
  ELEKTRONINĖ MEDŽIOKLĖS REGISTRACIJOS FORMA
Privačių miškų savininkams
  Teisės aktai
  Medienos gabenimo tvarka
Nuorodos
Medelynas
  DEKORATYVINIŲ SODMENŲ PARDAVIMO KAINOS
  MIŠKO SODMENŲ PARDAVIMO KAINOS
Apie mus
  Istorinė apžvalga
  Bendrieji duomenys
  Gamtos turtai
  Jaunųjų miško bičiulių sambūris
Viešieji prekių aukcionai
Klausimai
Aktualios nuorodos
Miškų tvarkymo sertifikavimas
Miškotvarka
Girininkijos
  Beržėnų girininkija
  Mikaičių girininkija
  Joniškio girininkija
  Satkūnų girininkija
  Skaistgirio girininkija
  Žagarės girininkija
  Medienos ruošos, prekybos ir techninis padalinys
Lankytinos vietos
  Turizmas
  Žagarės regioninis parkas
  Rekreaciniai objektai
Informacijos rodyklė
Orų prognozė
MIŠKŲ GAISRINGUMAS
Miško kelių taisymo planai
Kaip vertinate teikiamų paslaugų kokybę
Privačiuose miškuose pagamintos apvaliosios medienos gabenimo tvarka

Aplinkos ministerija skelbia, kad tęsdamas kovą su nelegaliais kirtimais, aplinkos ministras Valentinas Mazuronis pakeitė privačiuose miškuose pagamintos apvaliosios medienos gabenimo tvarką. Ji įsigalios 2014 m. gegužės 01 d.

Tvarka bus taikoma medienos vežėjams – fiziniams asmenims, kurie gabena daugiau kaip  1 m3medienos. Iki šiol tokia tvarka buvo taikoma gabenant daugiau kaip 3 m3 medienos.

Fiziniai asmenys, gabendami apvaliąją medieną, pagamintą jiems priklausančiame miške, privalo turėti medienos gabenimo lapą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir leidimą kirsti mišką (arba jo kopiją), jeigu apvalioji mediena yra paruošta vykdant kirtimus, kuriems leidimai kirsti mišką privalomi.

Tuo atveju, jeigu apvalioji mediena yra paruošta vykdant kirtimus, kuriems leidimai kirsti mišką nėra privalomi, fiziniai asmenys, gabendami medieną, pagamintą jiems priklausančiame miške, be medienos gabenimo lapo ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, privalo turėti nuosavybės teisę į miško valdą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Fiziniai asmenys, gabendami iš privačių miškų savininkų įsigytą apvaliąją medieną, privalo turėti medienos gabenimo lapus, o tais atvejais, kai tai nustato teisės aktai, – ir medienos įsigijimo dokumentus.

Šaltinis: AM Visuomenės informavimo skyrius
**********************************************

Medienos gabenimo lapus surašo medienos siuntėjai prieš gabendami apvaliąją medieną, pagamintą privačiuose miškuose. Medienos gabenimo lapuose nurodoma: medienos gabenimo lapo surašymo data, laikas; medienos siuntėjo bei gavėjo  – fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas; medienos vežėjo fizinio asmens, vardas ir pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas; transporto priemonės, gabenančios apvaliąją medieną, markė, valstybinis numeris, priekabos valstybinis numeris; medienos pakrovimo vietos adresas arba kvartalas, sklypas, girininkijos pavadinimas ir rajonas; pakrovimo data, laikas; medienos pristatymo vietos adresas ir data; sortimentai – gabenamos medienos sortimentų pavadinimas, medžių rūšis, sortimentų skaičius (nurodomas, kai tūris apskaitomas vienetiniu metodu), ilgis, tūris; medieną gabenti perdavusio ir priėmusio asmenų vardas, pavardė, parašas; informacija apie leidimą kirsti mišką.

Medienos gabenimo lapai surašomi trimis egzemplioriais, kurių pirmas egzempliorius yra skirtas medienos siuntėjui, antras – medienos gavėjui, trečias – medienos vežėjui. Tais atvejais, kai apvaliosios medienos vežėjas ir gavėjas arba siuntėjas ir vežėjas yra tas pats asmuo, medienos gabenimo lapai surašomi dviem egzemplioriais. Kai siuntėjas, vežėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo, surašomas vienas medienos gabenimo lapo egzempliorius. Medienos gabenimo lapas surašomas kiekvienai transporto priemonei ir kiekvienai apvaliosios medienos siuntai. Kai apvalioji mediena pakraunama keliose pakrovimo vietose, esant kitam siuntėjui, kiekvienoje vietoje surašomas naujas medienos gabenimo lapas. Kai apvalioji mediena vežama į kelias iškrovimo vietas, surašomas kiekvienai iškrovimo vietai skirtas medienos gabenimo lapas. Medienos siuntėjas ir medienos gavėjas jiems skirtus medienos gabenimo lapų egzempliorius privalo saugoti 1 metus nuo medienos gabenimo lapo surašymo.

Visais medienos gabenimo lapų surašymo klausimais konsultuoja ir pavyzdžius pateikia regionų aplinkos apsaugos departamentų ir miškų urėdijų valstybiniai miškų pareigūnai.

Informacija atnaujinta: 2016-01-08 16:04:11
© Joniškio miškų urėdija.
Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.