VĮ Valstybinių miškų urėdija

Joniškio regioninis padalinys
     
 

 EMPS - Elektroninė medienos pardavimo sistema - BALTPOOL 
    
 

Spausdinti puslapio vidurį

 
 
   
VĮ Valstybinių miškų urėdija
Joniškio regioninis padalinys
Urėdijos g.1, LT84193
Beržininkų k., Joniškio r. 
Juridinių asmenų registre
kodas: 132340880
tel. +370 426 52032
faks.+370 426 55371
el.p. joniskis@vivmu.lt   
  

 56.222762, 23.649182 (WGS) 
    
     EMPS - Elektroninė medienos pardavimo sistema - BALTPOOL
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
Iš viso apsilankė: 1745888
Šiandien apsilankė: 2444
Dabar naršo: 37
  Pradžia > Privačių miškų savininkams > Medienos gabenimo tvarka
Privačiuose miškuose pagamintos apvaliosios medienos gabenimo tvarka

Aplinkos ministerija skelbia, kad tęsdamas kovą su nelegaliais kirtimais, aplinkos ministras Valentinas Mazuronis pakeitė privačiuose miškuose pagamintos apvaliosios medienos gabenimo tvarką. Ji įsigalios 2014 m. gegužės 01 d.

Tvarka bus taikoma medienos vežėjams – fiziniams asmenims, kurie gabena daugiau kaip  1 m3medienos. Iki šiol tokia tvarka buvo taikoma gabenant daugiau kaip 3 m3 medienos.

Fiziniai asmenys, gabendami apvaliąją medieną, pagamintą jiems priklausančiame miške, privalo turėti medienos gabenimo lapą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir leidimą kirsti mišką (arba jo kopiją), jeigu apvalioji mediena yra paruošta vykdant kirtimus, kuriems leidimai kirsti mišką privalomi.

Tuo atveju, jeigu apvalioji mediena yra paruošta vykdant kirtimus, kuriems leidimai kirsti mišką nėra privalomi, fiziniai asmenys, gabendami medieną, pagamintą jiems priklausančiame miške, be medienos gabenimo lapo ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, privalo turėti nuosavybės teisę į miško valdą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Fiziniai asmenys, gabendami iš privačių miškų savininkų įsigytą apvaliąją medieną, privalo turėti medienos gabenimo lapus, o tais atvejais, kai tai nustato teisės aktai, – ir medienos įsigijimo dokumentus.

Šaltinis: AM Visuomenės informavimo skyrius
**********************************************

Medienos gabenimo lapus surašo medienos siuntėjai prieš gabendami apvaliąją medieną, pagamintą privačiuose miškuose. Medienos gabenimo lapuose nurodoma: medienos gabenimo lapo surašymo data, laikas; medienos siuntėjo bei gavėjo  – fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas; medienos vežėjo fizinio asmens, vardas ir pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas; transporto priemonės, gabenančios apvaliąją medieną, markė, valstybinis numeris, priekabos valstybinis numeris; medienos pakrovimo vietos adresas arba kvartalas, sklypas, girininkijos pavadinimas ir rajonas; pakrovimo data, laikas; medienos pristatymo vietos adresas ir data; sortimentai – gabenamos medienos sortimentų pavadinimas, medžių rūšis, sortimentų skaičius (nurodomas, kai tūris apskaitomas vienetiniu metodu), ilgis, tūris; medieną gabenti perdavusio ir priėmusio asmenų vardas, pavardė, parašas; informacija apie leidimą kirsti mišką.

Medienos gabenimo lapai surašomi trimis egzemplioriais, kurių pirmas egzempliorius yra skirtas medienos siuntėjui, antras – medienos gavėjui, trečias – medienos vežėjui. Tais atvejais, kai apvaliosios medienos vežėjas ir gavėjas arba siuntėjas ir vežėjas yra tas pats asmuo, medienos gabenimo lapai surašomi dviem egzemplioriais. Kai siuntėjas, vežėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo, surašomas vienas medienos gabenimo lapo egzempliorius. Medienos gabenimo lapas surašomas kiekvienai transporto priemonei ir kiekvienai apvaliosios medienos siuntai. Kai apvalioji mediena pakraunama keliose pakrovimo vietose, esant kitam siuntėjui, kiekvienoje vietoje surašomas naujas medienos gabenimo lapas. Kai apvalioji mediena vežama į kelias iškrovimo vietas, surašomas kiekvienai iškrovimo vietai skirtas medienos gabenimo lapas. Medienos siuntėjas ir medienos gavėjas jiems skirtus medienos gabenimo lapų egzempliorius privalo saugoti 1 metus nuo medienos gabenimo lapo surašymo.

Visais medienos gabenimo lapų surašymo klausimais konsultuoja ir pavyzdžius pateikia regionų aplinkos apsaugos departamentų ir miškų urėdijų valstybiniai miškų pareigūnai.

Informacija atnaujinta: 2016-01-08 16:04:11
VĮ Valstybinių miškų urėdija
Joniškio regioninis padalinys