JONIŠKIO MIŠKŲ URĖDIJA

Joniškio miškų urėdijos administracija

Beržininkų k., Joniškio r.
Urėdijos g.1, LT84193.,
Tel.: (8 ~ 4) 26 52032,
faks. (8 ~ 4) 26 55371 
info@jonmu.lt

Naujienos
  Naujienų prenumerata
  Mažmeninės malkų kainos
  Kalėdinių eglučių pardavimo kainos
Struktūra ir kontaktai
  Urėdijos struktūros schema
  Vadovas
  Darbo laikas
  Kontaktai
  Žemėlapis
  Ieškantiems darbo
  Planuojami susitikimai įstaigoje ir jų informacija
Teisinė informacija
  Teisės aktai
  LR Aplinkos ministro įsakymai
  Generalinio miškų urėdo įsakymai
Veikla
  Veiklos sritys
  Miško atkūrimas ir miško įveisimas
  Prekyba apvaliaja mediena
  Viešieji pirkimai
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Darbuotojai ir vidutinis mėnesinis uždarbis
  Atranka į laisvas darbuotojų pareigas
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Medžioklė (Jagd/Hunting)
  PM plotų medžioklė
  ELEKTRONINĖ MEDŽIOKLĖS REGISTRACIJOS FORMA
Privačių miškų savininkams
  Teisės aktai
  Medienos gabenimo tvarka
Nuorodos
Medelynas
  DEKORATYVINIŲ SODMENŲ PARDAVIMO KAINOS
  MIŠKO SODMENŲ PARDAVIMO KAINOS
Apie mus
  Istorinė apžvalga
  Bendrieji duomenys
  Gamtos turtai
  Jaunųjų miško bičiulių sambūris
Viešieji prekių aukcionai
Klausimai
Aktualios nuorodos
Miškų tvarkymo sertifikavimas
Miškotvarka
Girininkijos
  Beržėnų girininkija
  Mikaičių girininkija
  Joniškio girininkija
  Satkūnų girininkija
  Skaistgirio girininkija
  Žagarės girininkija
  Medienos ruošos, prekybos ir techninis padalinys
Lankytinos vietos
  Turizmas
  Žagarės regioninis parkas
  Rekreaciniai objektai
Informacijos rodyklė
Orų prognozė
MIŠKŲ GAISRINGUMAS
Miško kelių taisymo planai
Vaizdo galerija
  Girių horizontai
Kaip vertinate teikiamų paslaugų kokybę
Miško atkūrimas ir miško įveisimas


  VMT paskelbė Iškirstos 2016 m. ir Lietuvoje sunaudotos medienos balansą
 
 
 

MIŠKO IŠTEKLIŲ ATKŪRIMAS IR GAUSINIMAS

 

Urėdija miško atkūrimui ir įveisimui sodmenis augina 22,3 ha ploto medelyne. Šiuo metu urėdijos medelyne auginama 4243,8 tūkst. vnt. miško  ir 107,5 tūkst. vnt. dekoratyvinių sodmenų.

Miško sodmenų išauginimui sėklos surenkamos aštuoniuose miškų urėdijos sėklininkystės objektuose, įtrauktuose į sėklinės bazės sąvadą:

Sėklinėse plantacijose:

 • paprastosios eglės (12,8 ha ploto)

 • juodalksnio (1,8 ha. ploto)

  Sėkliniuose medynuose:

 • paprastosios eglės ( 14,7 ha ploto)

 • paprastosios pušies ( 7,9 ha ploto)

 • karpotojo beržo ( 5,6 ha ploto)

 • juodalksnio ( 5,9 ha ploto)

 • paprastojo ąžuolo (16,8 ha)
   

  Ataskaitiniu laikotarpiu urėdija  mišką atkūrė 251,4 ha plote, t.sk. želdiniais  -165,7 ha (4,6 ha ploto želdinių sudėtyje ąžuolas sudarys 60 % ir daugiau), mišriu būdu - 0,4 ha ir žėliniais - 85,3 ha. Jaunuolynų ugdymas vykdytas 215,6 ha plote (102% metinės užduoties), retinimai – 98 ha plote (103% metinės užduoties),  miško želdinių priežiūra  624,8 ha plote (100% metinės užduoties), miško želdinių apsauga 208,7 ha plote (100 % metinės užduoties),  miško kelių remontas ir priežiūra – 130 km ruože.

   

   

  Miško atkūrimo ir gausinimo darbai

Eil. Nr.


 Darbų ar rodiklių pavadinimas


 Mato vnt.

Darbų ar rodiklių vertė
 

Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis

Praėjusių finansinių metų laikotarpis

1.

Miško sėklų ruoša
 

kg

133,9

546,4

2.

Miško sodmenų, tinkamų miškui veisti, išauginimas (įsigijimas)
 

tūkst. vnt.

1557

1350

3.

Miško atkūrimas
 

ha

251,4

221,8

4.

Jaunuolynų ugdymas
 

ha

215,6

216

5.

Retinimai
 

ha

98

98

6.

Kelių tiesimas, remontas ir priežiūra*
 

tūkst. EUR

207,9

253,3

6.1

iš jo:

kelių tiesimas (rekonstravimas)*
 

km

0,5

0,8

6.2

kelių remontas*
 

km

-

7,1

6.3

kelių priežiūra*
 

km

130

130

* nurodomos atliktų darbų apimtys tiek nuosavomis, tiek ir kitų šaltinių lėšomis

** duomenys bus pateikti veiklos ataskaitoje už finansinių metų devynis mėnesius


 
 
  
Lietuvos Respublikos teritorijos  miškingumo didinimo programoje (
www.am.lt ir www.gmu.lt ) yra numatyta, kad 2007-2020 metais Joniškio rajone kasmet mišku apželdomas plotas siektų po 6ha. Miškingumui didinti šiuo metu miškas įveisiamas baigtuose eksploatuoti karjeruose, miško aikštėse, nenaudojamose tarnybinėse dalose. Veisiant mišką žemės ūkiui netinkamose ir nenaudojamose žemėse, atsižvelgiama į želdaviečių paruošimo, želdinių rūšinės sudėties parinkimo ir želdinių priežiūros bei apsaugos ypatumus.

 VĮ Joniškio miškų urėdija miško atkūrimą ir įveisimą vykdo miškų urėdijos lėšomis.

Urėdijos miškininkai pagrinde mišką atkuria mišriais želdiniais (spygliuočiais ir lapuočiais), kurie ekologiškai vertingesni, atsparesni, o kad užtikrintų želdinių prigijimą ir palankesnes jų augimo sąlygas, stengiamasi beveik 100 % želdinių pasodinti į paruoštą dirvą. Urėdija miškui atkurti ir naujiems įveisti naudoja urėdijos  22,3 ha ploto medelyne  išaugintus miško sodmenis. Miško sodmenų išauginimui sėklos surenkamos aštuoniuose urėdijos sėklininkystės objektuose.Miškų urėdijos medelyne auginami ir dekoratyviniai sodmenys. 
 
2007 metais urėdija mišką atkūrė  288,2 ha plote,  iš jų  194,6 ha miško želdiniais ir 93,6 ha  žėliniais. Išugdyta 245 ha plote jaunuolynų ir 120 ha plote  atlikta retinimo kirtimų. Miškas įveistas 6,0 ha plote. 
2008 metais urėdija mišką atkūrė   223,5 ha plote,  iš jų  116,3 ha miško želdiniais  ir 107,2 ha žėliniais. Išugdyta 216 ha plote jaunuolynų ir 95 ha plote  atlikta retinimo kirtimų. Miškas  įveistas  10,0 ha  plote.
2009 metais urėdija mišką atkūrė  283,1 ha plote,  iš jų  164,8 ha miško želdiniais ir 135,5 ha žėliniais. Išugdyta 116 ha j plote aunuolynų ir 11 ha plote atlikta retinimo kirtimų. Miškas  įveistas  17,2  plote.
2010 metais miškų urėdija mišką atkūrė -  346,2 ha plote, iš jų  - 150,4 ha želdiniais,  195,8 ha žėliniais, tame tarpe  20,4 ha žėliniais taikant mišrų atkūrimo būdą.  Išugdyta 265 ha plote jaunuolynų ir 131 ha plote atlikta retinimo kirtimų.  Miškas  įveistas  6,0  ha plote, iš jų egle  4,2 ha,  juodalksniu  1,8 ha.
2011 metais miškų urėdija mišką atkūrė - 263,9 ha plote, iš jų - 121,8 ha želdiniais, - 141,9 ha žėliniais, iš jų  - 36,4 ha žėliniais taikant mišrų atkūrimo būdą. Išugdyta - 265 ha plote jaunuolynų ir - 120 ha plote atlikta retinimo darbų.  0,2 ha užėmė želdavietėje likęs neapželdintas plitas (elektros linijos trąsa). Miškas įveistas - 6,0 ha plote: mišriais eglės - juodalsknio - beržo želdiniais. 
2012
metais miškų urėdija  mišką atkūrė 286,5 ha plote, tame skaičiuje 126,6 ha želdiniais ir 159,9 ha žėliniais, iš jų 28,2 ha - taikant mišrų atkūrimo būdą. Išugdyta - 215 ha jaunuolynų. Retinimo  kirtimai  vykdyti - 120 ha plote. Įveista - 35,9 ha  naujų  miškų. Miško  želdinių  priežiūra  vykdyta  - 501 ha plote, tame skaičiuje stelbiančios augalijos pašalinimas vykdytas - 276 ha plote. 
 2014 metais miškų urėdija atkūrė 222 hektarus miškų, iš jų 144,9 ha - želdiniais, 13,4 ha - mišriais žėliniais bei 63,7 ha - žėliniais. Įveisė  43,4 ha želdinių, iš jų 5,1 ha - plantacinių beržo želdinių bei 6,9 ha  bandomųjų ąžuolo želdinių.
 
2015 metų pavasarį VĮ Joniškio miškų urėdijoje miško želdiniais bus atkurta - 165,7 ha miško:  mišriu būdu - 0,4 ha ir žėliniais - 85,3 ha kirtaviečių.
Miško bus įveista: želdiniais - 19,5 ha, mišriu būdu - 5,0 ha ir plantacinių želdinių -4,0 ha.
Apsodinant šiuos plotus bus panaudota - 637,4 tūkst. vnt sodmenų. Ankstesnių metų išretėjusius želdinius (172,4 ha) atsodinimui (papildymui) dar papildomai bus panaudota - 104,8 tūkst. vnt sodmenų. 
Miško savininkams ir bei kitoms įmonėms planuojama parduoti  - 214 tūkst. vnt sodmenų.   
 

 

     

Ąžuolynų  plotų  didinimas
 
Nuo 2006 metų pradėti pasiruošimo darbai Ąžuolynų  atkūrimas valstybiniuose miškuose programos įgyvendinimas: surinktas pakankamas kiekis ąžuolo gylių, išauginti ąžuolo sodmenys. Nuo 2009 metų nustatomos ir vykdomos konkrečios ąžuolynų atkūrimo ir įveisimo, jaunuolynų ugdymo darbų apimtys urėdijoje. Nuo 2012 metų VĮ Joniškio miškų urėdijoje bus siekiama, kad atkuriamų ir įveisiamų ąžuolynų, kai ąžuolas yra vyraujanti medžių rūšis, ąžuolas rūšinėje sudėtyje sudarytų ne mažiau kaip 6 dalis ir tokie ąžuolo želdinių ir žėlinių plotai numatyti aptverti tvoromis, siekiant efektyvios apsaugos nuo galimų žvėrių pažeidimų. 
  
2010 metais pasodino  3,1 ha ploto želdinių, kuriuose  ąžuolas yra vyraujanti rūšis ir  36,3 ha ploto želdinių, kur  ąžuolas sudaro  ne mažiau kaip 30 procentų rūšinės sudėties. 
2011 metais miškų urėdija pasodino - 3,5 ha želdinių, kuriuose ąžuolas yra  vyraujanti medžių rūšis  ir - 39,9 ha želdinių, kur ąžuolas sudaro ne mažiau kaip - 30 procentų rūšinės sudėties.
2012 metais miškų urėdija pasodino - 3,5 ha želdinių, kuriuose ąžuolas yra vyraujanti medžių rūšis - 60 proc.  bei 40,1 ha želdinių, kurių sudėtyje ąžuolas sudaro - 30 procentų rūšinės sudėties.
2012 metais Valstybinės miškų tarnybos specialistai atrinko Žagarės girininkijos miškuose paprasto ąžuolo sėklinį medyną 16,8 ha.
 
2014 metais
miškų urėdija Joniškio ir Satkūnų girininkijose  įveisė 31,9 ha ąžuolo želdinių, kuriuos, saugodami nuo žvėrių pakenkimų, aptvėrė vielos tinklo tvora.
 
2015 metais įveista - 29,2 naujų miškų. 12,2 ha plote pasodinti želdiniai, kurių sudėtyje ąžuolas sudaro 60 proc. (4,6 ha)  ir daugiau.

 

   

   

 

Informacija atnaujinta: 2017-11-16 11:19:43
© Joniškio miškų urėdija.
Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.