VĮ Valstybinių miškų urėdija

Joniškio regioninis padalinys
     
 

 EMPS - Elektroninė medienos pardavimo sistema - BALTPOOL 
    
 

Spausdinti puslapio vidurį

 
 
   
VĮ Valstybinių miškų urėdija
Joniškio regioninis padalinys
Urėdijos g.1, LT84193
Beržininkų k., Joniškio r. 
Juridinių asmenų registre
kodas: 132340880
tel. +370 426 52032
faks.+370 426 55371
el.p. joniskis@vivmu.lt   
  

 56.222762, 23.649182 (WGS) 
    
     EMPS - Elektroninė medienos pardavimo sistema - BALTPOOL
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
Iš viso apsilankė: 1745888
Šiandien apsilankė: 4066
Dabar naršo: 45
 
2018-02-28  Vyksta konsultacijos dėl VMU struktūros ir reikalavimų regioninių padalinių vadovams

 

Vyksta konsultacijos dėl VMU struktūros ir  reikalavimų regioninių padalinių vadovams

 

Toliau vyksta Valstybinių miškų urėdijos (VMU) administracijos, įmonės valdybos narių ir miškininkų profesinių sąjungų konsultacijos. Vasario 22 d. Kaune VMU atstovų ir Profesinių sąjungų jungtinės atstovybės susitikime tartasi dėl VMU regioninių padalinių skaičiaus, jų  centrų vietos bei kvalifikacinių reikalavimų padalinių vadovams, taip pat aptarta VMU centrinės administracijos struktūra.

Konsultacijose pritarta siūlymui 42 dabar veikiančius padalinius apjungti į 26 regioninius padalinius. Taip pat sutarta, kad jungiant Veisiejų ir Druskininkų padalinius, jų centras, atsižvelgiant į regionų palaikymą, išliks Veisiejuose, o jungiant Kuršėnų ir Šiaulių padalinius, atsižvelgiant į turimą techninę bazę, – centras bus Toliočių kaimas Šiaulių rajone.

Susitarta, kad ruošiant kvalifikacinius reikalavimus regioninių padalinių vadovams, bus privalomas miškininkystės magistro ar jam prilygintas išsilavinimas, tačiau nebus reikalavimo dėl užsienio kalbos kvalifikacijos.

Susitikime pritarta Valstybinio miškotvarkos instituto profesinės sąjungos siūlymui VMU centrinės administracijos struktūroje vietoje numatytų šešių miškotvarkos skyrių steigti keturis skyrius su atitinkamais poskyriais.

Šiuo metu VMU administracijos skyriai dar formuojami. Profesinių sąjungų jungtinė atstovybė akcentavo, kad atleidžiamų darbuotojų per pertvarką turi būtų kuo mažiau: atrenkant darbuotojus tiek į centrinę administraciją, tiek į padalinius apie tai pirmiausia turi būti skelbiama įmonės viduje ir tik neradus tinkamų darbuotojų įmonėje, jų būtų priimama iš kitur. Konstatuota, kad darbuotojų apsisprendimą dalyvauti atrankoje į centrinę administraciją riboja dar nežinoma centrinės įmonės biuro vieta bei neaiški darbo apmokėjimo sistema.

Kalbėta ir dėl valstybinių miškų pareigūnų sąrašo praplėtimo. VMU vadovybės nuomone, pagal dabartinę Aplinkos ministerijos poziciją sąrašas tikrai nebus praplėstas. Valstybinių miškų pareigūnų uniformų siuvimo konkurso organizavimas pavestas Valstybinei miškų tarnybai. Likusius darbuotojus (ne pareigūnus) numatoma  aprūpinti VMU darbuotojo apranga (bent lauko).

Profesinių sąjungų jungtinės atstovybės siūlymu, antrąjį konsultacijų etapą dėl regioninių padalinių struktūros nutarta surengti  po to, kai bus atrinkti regioninių padalinių vadovai bei parengti  padalinių darbuotojų pareiginiai nuostatai.

Konsultacijų protokolas yra pateiktas VMU valdybai, kuri numato susirinkti kovo 2 d.

Konsultacijose dalyvavo VĮ VMU laikinasis direktorius Valdas Kaubrė,  direktoriaus pavaduotojai Valdas Vaičiūnas ir Alfredas Galaunė, VMU valdybos narė Ina Bikuvienė.  Profesinių sąjungų jungtinei atstovybei atstovavo Inga Ruginienė, Asta Čepienė, Ala Vitkevičienė, Nerijus Lemežis, Dainius Dapkus, Mindaugas Kriščiūnas, Juozas Ūsas, taip pat  kai kurių kitų darbuotojus atstovaujančių organizacijų atstovai.

Prieš darbuotojų atstovų konsultacijas vyko ir girininkų bendrijos susitikimas su VMU vadovybe. Susitikime tartasi dėl girininkijos darbo modelio. Sutarta, kad girininkijų ribos nebus keičiamos, tačiau mažesnėse kaip 3 tūkst. ha ploto girininkijose bus du darbuotojai, didesnėse kaip 3 tūkst. ha – jų skaičius atitinkamai didinamas. Girininkijoms paliekama kirtimo fondo atvedimas, biržių kirtimų technologinių kortelių paruošimas, po kirtimo biržių priėmimas, sanitarinių kirtimų vykdymas.Visus kitus kirtimus vykdys centralizuotas padalinys. Girininkijos veikla bus orientuota į privalomųjų miško ūkio darbų vykdymą ir apsaugą. Girininkai taip pat pageidavo girininkijose turėti nuolatinių darbininkų miško ūkio darbams, tartasi ir dėl kvalifikacinių reikalavimų girininkijų darbuotojams.
 
 

LMPF,  www.miskininkas.eu  inf. 

 
Atgal   Spausdinti  
VĮ Valstybinių miškų urėdija
Joniškio regioninis padalinys