JONIŠKIO MIŠKŲ URĖDIJA

Naujienos
  Naujienų prenumerata
  Mažmeninės malkų kainos
  Kalėdinių eglučių pardavimo kainos
Struktūra ir kontaktai
  Urėdijos struktūros schema
  Vadovas
  Darbo laikas
  Kontaktai
  Žemėlapis
  Ieškantiems darbo
  Planuojami susitikimai įstaigoje ir jų informacija
Teisinė informacija
  Teisės aktai
  LR Aplinkos ministro įsakymai
  Generalinio miškų urėdo įsakymai
Veikla
  Veiklos sritys
  Miško atkūrimas ir miško įveisimas
  Prekyba apvaliaja mediena
  Viešieji pirkimai
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Darbuotojai ir vidutinis mėnesinis uždarbis
  Atranka į laisvas darbuotojų pareigas
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Medžioklė (Jagd/Hunting)
  PM plotų medžioklė
  ELEKTRONINĖ MEDŽIOKLĖS REGISTRACIJOS FORMA
Privačių miškų savininkams
  Teisės aktai
  Medienos gabenimo tvarka
Nuorodos
Medelynas
  DEKORATYVINIŲ SODMENŲ PARDAVIMO KAINOS
  MIŠKO SODMENŲ PARDAVIMO KAINOS
Apie mus
  Istorinė apžvalga
  Bendrieji duomenys
  Gamtos turtai
  Jaunųjų miško bičiulių sambūris
Viešieji prekių aukcionai
Klausimai
Aktualios nuorodos
Miškų tvarkymo sertifikavimas
Miškotvarka
Girininkijos
  Beržėnų girininkija
  Mikaičių girininkija
  Joniškio girininkija
  Satkūnų girininkija
  Skaistgirio girininkija
  Žagarės girininkija
  Medienos ruošos, prekybos ir techninis padalinys
Lankytinos vietos
  Turizmas
  Žagarės regioninis parkas
  Rekreaciniai objektai
Informacijos rodyklė
Orų prognozė
MIŠKŲ GAISRINGUMAS
Miško kelių taisymo planai
Vaizdo galerija
  Girių horizontai
Kaip vertinate teikiamų paslaugų kokybę
2018-01-09  www.miskininkas.eu " VMU ir urėdijų laikinuosius vadovus „tikri“ turėtų pakeisti kovą "

 

VMU ir urėdijų laikinuosius vadovus  „tikri“ turėtų pakeisti kovą
 

Pirmadienį, sausio 8 d., Registrų centre įregistruota nauja valstybės įmonė – Valstybinių  miškų  urėdija  (V M U), 
 
pradedanti veiklą reorganizuoto Valstybinio miškotvarkos instituto, esančio Kaune, pagrindu. Dėl to naujosios valstybinių miškų valdytojos adresas ir kodas išliks Kaune, o Vilniuje kurį laiką veiks laikinas administracijos centras. Iki šių metų vidurio VMU valdyba turėtų apsispręsti, kur iš tikrųjų įsikurs įmonės centrinė būstinė, nors pats buvusio Miškotvarkos instituto branduolys iš dabartinių patalpų kitur nesikels. VMU ir kurį laiką miškų urėdijų pagrindu dirbsiantiems 42 padaliniams vadovaus paskirti  laikinieji vadovai, kuriuos po atrankos konkursų nuolatiniai vadovai turėtų pakeisti maždaug kovo mėnesį.      

„Šiandien pakankamai džiugi diena, užbaigianti vieną didžiausių savo mastu konsolidacijos procesų Lietuvoje, kai jungimo būdu 42 urėdijos buvo prijungtos prie Miškotvarkos instituto. Šiandien aplinkos ministro įsakymu buvo patvirtintos reorganizavimo sąlygos, taip pat nauji įstatai ir dokumentai perduoti įregistruoti Registrų centre. Šiandien taip pat Nacionalinė žemės tarnyba perduos valstybinius miškus patikėjimo teise valdyti vienai įmone“– spaudos konferencijoje pirmadienį naujienas pranešė aplinkos viceministras Martynas Norbutas.  

Jis akcentavo, kad iš esmės baigėsi teisinių priemonių sudarymas, tuo tarpu pokyčiai pačioje VMU – tiek dėl vidaus struktūros, tiek visų procesų konsolidavimo, iš esmės – bendrų sistemų sukūrimo, net galvosenos, kad vis dėlto šita įmonė jau veikia kaip viena, o ne kaip 42 atskiros, yra ilgesnis procesas, kuris užtruks, matyt, keletą metų. Tačiau per 2018-uosius turėtų būti palaipsniui pereinama prie naujos įmonės struktūros, kuri turėtų pradėti veikti kitąmet.

Viceministro teigimu, buvusios urėdijos iš registro bus išregistruotos per 6 darbo dienas –ta paskutinė diena turėtų būti kitas antradienis (sausio 16 d.) . Tuo tarpu Generalinės miškų urėdijos likvidavimo procesas užtruks iki 4 mėnesių, dalis jos darbuotojų pereis dirbti į naują VMU. Iš jų du jau turi atsakingas pareigas – buvęs generalinis miškų urėdas dr. Rimantas Prūsaitis paskirtas  VMU generalinio direktoriaus patarėju, o generalinio urėdo pavaduotojas  ValdasVaičiūnas, kuris iki tol 14 metų vadovavo Aplinkos ministerijos Miškų departamentui, tapo VMU generalinio direktoriaus pavaduotoju.

Į klausimą, kodėl šie asmenys paskirti į minėtas naujas atsakingas pareigas, M. Norbutas atsakė, kad būtent šie žmonės išmano visus procesus, gali būti naudingi naujai įmonei ir dabar dalyvauja  rengiant jos strategiją įvairiais klausimais. Be žmonių, kurie žino veiklą, anot jo, nebūtų galima užtikrinti tęstinumo.

„Pabrėžiu, kad visiems, išskyrus urėdijų vadovus, buvo pasiūlyta dirbti vienoje įmonėje tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip iki tol. Pirminiais duomenimis, apie 300 darbuotojų nesutiko tęsti darbo, o galutinius duomenis mes turėsime šios savaitės pabaigoje, kai jie suplauks iš visų urėdijų“, – kalbėjo viceministras. Jis nesiryžo konkrečiau įvardyti, kokios sumos gali prireikti iš sistemos išėjusių darbuotojų kompensacijoms išmokėti, galutinė suma esą galėtų paaiškėti šį trečiadienį-ketvirtadienį.

VMU laikinai vadovaus buvęs Panevėžio miškų urėdas Valdas Kaubrė, labai trumpai užėmęs laikinojo Valstybinio miškotvarkos instituto direktoriaus pareigas. Jis spaudos konferencijoje, kaip buvo skelbta, nepasirodė esą dėl įmonės įregistravimo reikalų. Iš užimamų  pareigų  atšaukiami ir visi dar likusieji urėdai, o padaliniams  laikinai  vadovaus  paskirti atstovai  iš  urėdijose likusių darbuotojų.

„Visi darbai vyksta be pertraukų, tai užtikrina regioniniai padaliniai. Šiandien, vėliausiausiai  rytoj bus paskirti laikinieji vadovai iš darbuotojų“, – tikino M. Norbutas.

Procesas buvo sudėtingas ir  ilgas

VMU kūrimo procesas, anot viceministro, buvo sudėtingas ir ilgas. Šiandien veikia nauja įmonės valdyba, ji turi  laikinąjį vadovą. Vėliausiai iki kitos savaitės pradžios turi būti paskelbta pakartotinė VMU vadovo atranka, taip pat vieno nepriklausomo valdybos nario atranka, nes iš jos dėl galimo interesų konflikto pasitraukė Viktorija Trimbel.  Ji  yra UAB EPSO-G stebėtojų tarybos pirmininkė,  o minėta bendrovė  turi apie 70 proc. apvaliosios medienos sandorius vykdysiančios biržos  UAB „Baltpool“ akcijų.

VMU vadovo konkurso sąlygos šiek tiek sušvelnintos, palyginti su pirmąkart skelbtu konkursu, bet „norima aukštos kompetencijos“.

„Atsiras sąlyga, kad įmonės, kuri korporaciniu pobūdžiu valdo kitas įmones, vadovas galėtų dalyvauti konkurse. Galvojame nuleisti kartelę iki tiek, kad didelių įmonių didelių departamentų vadovai taip pat galėtų dalyvauti. Manome, kad kovo pabaigoje ar balandį jau turėtume turėti naują vadovą“,– kalbėjo viceministras.

Jo teigimu, VMU generalinis direktorius bus atsakingas už visą įmonės veiklą, o valdyba tvirtins struktūrą, apmokėjimo tvarką, ruoš strategiją, kurią teiks tvirtinti Aplinkos ministerijai, valdyba taip pat bus atsakinga už filialų steigimą. Visa kita – direktoriaus žinioje, t. y. atsakomybė teks vadovui, o valdybos įtaka bus ribota.

Kokie artimiausi  darbai  laukia  VMU jos viduje?  Pasak  M. Norbuto, pirmiausiai valdyba turi nuspręsti, kur turėtų būti įmonės padaliniai, tuomet bus nustatyti atrankos kriterijai regioninių padalinių vadovams. Planuojama, kad per sausį jau bus aiškūs regioninių filialų atrankos principai, o per vasarį atrinkti ir patys vadovai, kurie šį mėnesį, vėliausiai kovą, turėtų  pradėti  dirbti. Tai bus pirmasis pokytis  įmonėje,  iš esmės leisiantis  sutelkti tos urėdijos, kur bus centras, žmones, o vadovas galės telkti savo komandą.

Valdyba iki šių metų vidurio,  įvertinusi alternatyvas ir įvairius skaičiavimus, turėtų nuspręsti ir kur bus VMU centrinė būstinė. Aplinkos ministerijos  pozicija dėl jos nesikeičia – galima vieta yra  Panevėžio rajonas. To pageidaujama siekiant  įgyvendinti regioninę politiką.

Vienas iš pirmųjų naujosios įmonės darbų – valstybinių miškų paėmimas iš Nacionalinės žemės tarnybos. Šią savaitę VMU padaliniai taip pat gaus Valstybinės miškų tarnybos leidimus kirsti mišką.

Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų politikos skyriaus vedėjas Nerijus Kupstaitis spaudos konferencijoje patikino, kad  prekybą mediena VMU iš pradžių vykdys per savo  42 regioninius  padalinius.

„Ką iki šiol atliko Generalinė miškų urėdija,  tai dabar atliks centrinė VMU administracija, o pačią prekybą  – medienos kiekių pateikimą į aukcioną  – vykdys regioniniai padaliniai.  Pavyzdžiui, jei Biržų miškų urėdija  pateikinėjo į aukcionus sortimentą, lygiai  per tą pačią platformą ir programinę įrangą pateikinės VMU padalinys. Šioje  vietoje iš esmės niekas nesikeičia“, – aiškino N. Kupstaitis.

Jis pripažino, kad urėdijų reforma – iššūkis, bet iš esmės jis pavojų nemato, nes esminės sąlygos nesikeičia, niekas nekalba apie  radikalius veiklos pokyčius, tik optimizavimą. Visi procesai, net tęstiniai projektai , pereina ir  vykdomi toliau.  Šiuo metu net tie 300 žmonių, kurie nesutiko pereiti dirbti į VMU, nėra ta kritinė masė, dėl kurios sutriktų sistema.

„Nematau rimtų pavojų,  kodėl  per vienerius metus būtų negalima optimizuoti struktūrą ir centralizuoti procesus“, – įsitikinęs Aplinkos ministerijos pareigūnas.

Esą kažkokių trumpalaikių smulkių sutrikimų gali būti, tą matome ir dabar, bet šitai nereiškia, kad tai lemia nepataisomus veiksmus. Dėl kirtimų jokių kardinalių pokyčių irgi nenumatoma, jie reguliuojami griežtai, Vyriausybė tvirtina kirtimo normas, visi kirtimai ir kita veikla reguliuojama miškotvarkos projektais 10 metų į priekį. Santykis tarp plynų ir neplynų kirtimų  yra optimaliai pasiektas. VMU bus stiprinama gamtosauginė dalis – girininkai turės galimybę tam skirti daugiau laiko.

Pagal  numatomą konsolidavimo schemą iki 2019 m. VMU regioninių padalinių ( filialų) skaičius turi sumažėti nuo 42 iki 26 bei nuo tų metų tiek valdančioji įmonė, tiek padaliniai turi pradėti veikti visiškai suformuoti pagal naują  struktūrą.

Angelė Adomaitienė

 
Atgal   Spausdinti  
© Joniškio miškų urėdija.
Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.